Aragaan Kuliraan (ಅಜ಼ಗಾನ್ ಕುಳಿರಾನ್ ಕಲ್ಬಾಣೆನುಮ್ಮ)

ಈ ಹಾಡಿನ ರೀಧಿಗಾಗಿ ಮೇಲಿನ ಲಿಂಕನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ

ಈ ಹಾಡಿನಲ್ಲಿ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಇದೆ. ಹಾಡಿನ ಟ್ಯೂನ್ ಅರಿಯಲು ಬೇಕಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ದೇವೆ. ಸಹಕರಿಸಿ. 

ಅಜ಼ಗಾನ್ ಕುಳಿರಾನ್ ಕಲ್ಬಾಣೆನುಮ್ಮ
ಅಲಿವಿಂಡೆ ಮನಸುಳ್ಳ ಪ್ರಿಯಮಾಣ್ ಎಂಡುಮ್ಮ
ಅಮ್ಮಿಂಞ ಪಾಲೆಗಿ ಅದಿರಿಲ್ಲ ಕಣಿವೆಗಿ
ತಾರಾಟ್ಟಿನ್ ಇಷಲೆನ್ನು  ಮರಕ್ಕುಗಿಲ್ಲ
ಆ ಸ್ನೇಹಂ ಅಗದಾರಿಲ್ ಮಾಯುಗಿಲ್ಲ

ದೀನರಾತ್ರಂ ಪಾಲದಾಯಿ ಮಿರಿ ಪುಟಿದಾದೆ
ಎನಿಕನ್ನ್  ತುಣಯಾಯಿ ನಿನ್ನೊರೆಂಡುಮ್ಮ
ಆರಾರುಮ್  ಕಾಣಾತ  ಎನ್ ನೆಂಜಿನ್ ನೋವು
ಆ ಸ್ನೇಹ ಸ್ಪರ್ಶತ್ತಿನ್ ಎಲ್ಲಾಂ ಅಲಿವು
ಸೌರಭ್ಯ ಮಾಯ್ ಆ ಪೂಮುಗಾಂ
ಎನ್ನೆನುಂ ವಾಡಾದೆ ಕಾತಿಡಣೆ – ಅರಗಾನ್

ಪೋಟುಮ್ಮ ಆಯಿರಮ್  ವನ್ನಿರುನ್ನಾಲುಂ
ಪೆಟ್ಟುಮ್ಮ ತನ್ ಸ್ನೇಹಂ ಕಡಲೊಳಂ ಎನ್ನುಂ
ಆ ಪುಣ್ಯ ಪಾದಂಗಲ್ ವಾರಿ ಪುನರ್ನ್
ನೆಂಜೋಡು ಚೇರ್ತ್ತೊನ್ನ್ ಮುತ್ತಂ ಕೊಡುಕ್ಕಾಂ

ಯಾ ರಾಹಿಮೆ ಯಾ ವಾಹಿದೆ
ಸ್ವರ್ಗ ಪೂಂದೊಟ್ಟತ್ತಿಲ್  ಚೇರ್ತಿಡನೆ – ಅರಗಾನ್

ಕನಿವಿಂಡೆ ಮಧು ಹುರುಂ ವಜನಂಗಲ್ ಓದಿ
ಮನಸ್ಸಿನ್ನ್  ನನ್ಮಗಲ್ ಚೊರಿಜೆಂಡೇ  ಉಮ್ಮ
ಆ ನೆಂಜಿಲ್ ಓರು ಪಾಡ್ ಕಸ್ಟದ ಪೇರಿ
ಎನ್ನೆಯುಮ್ ಪೋಟಿ ವಲರ್ತಿ ಎಂಡುಮ್ಮ
ಆನಂದಮಾಮ್ ಆಶ್ವಾಸಮಾಮ್
ಪೂ  ಮಡಿ ತಟ್ಟಿಲಾಲ್  ಚೇರ್ತುರಂಗಾನ್ – ಅರಗಾನ್

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© 2024 Ishal Varigal - WordPress Theme by WPEnjoy