Anbiyaakalil Raaja (ಅಂಬಿಯಾಕಲಿಲ್ ರಾಜ ಸಯ್ಯಿದರೆ)

ಈ ಹಾಡಿನ ದಾಟಿ ಬೇಕಾದಲ್ಲಿ ಈ ಲಿಂಕನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ

إن بيتا أنت ساكنه ليس محتاجا إلى السرج
ಅಂಬಿಯಾಕಲಿಲ್ ರಾಜ ಸಯ್ಯಿದರೆ
ಆಲಂ ಆಗೆ ಪುಗಳ್ತುಮ್ ತಿರು ದೂದರೆ
ಅಂತ್ಯ ನಾಳಿನ್ ಶಫಾ ಅತ್ತುಡಯವರೆ
ಆದಿಯೊನ್ದೆ ಹಬೀಬಾಯ್ ವನ್ನವರೇ

إن بيتا أنت ساكنه ليس محتاجا إلى السرج
ಕುರೌಶಿಯಿಲ್ ವಿರಿಂಜೋರು ಮಲರಾಣ್ ….ತ್ವಾಹ
ಕುರ್ಆನಿನ್ ವರಿ ತನ್ನ ಕಮರಾಣ್
ಕುದುರತ್ತಿನುಡಯೊನ್ದೆ ನೆಬಿಯಾಣ್ …. ಹಕ್ಕಿನ್
ಕಲಿಮತ್ತುರಪ್ಪಿಚ್ಚ ಸಯ್ಯಿದಾಣ್

إن بيتا أنت ساكنه ليس محتاجا إلى السرج
ಶಹಾದತ್ತಿನ್ ವಜನನ್ಗಲ್ ಮುರಂಗುನ್ನೆ
ಸತ್ಯ ಸಮತ್ತತ್ಟಿನ್ ಪಾದಾಯಿಲ್ ನಯಿಕುನ್ನೆ
ಶರಿಅತ್ತಿನ್ ವರಿ ಪೂರ್ತಿ ವರುತ್ತುನ್ನೆ ….. ರಬ್ಬಿನ್
ಸಲಾಮತ್ತಿಲ್ ಪೆಡುತ್ತುವಾನ್ ತುಣಕುನ್ನೆ

Author: Admin

Leave a Reply

Your email address will not be published.