Ambavanimbamaay Ambili (ಅಂಬವನಿಂಬಮಾಯ್ ಅಂಬಿಳಿ ಪೋಲೊರು )

ಈ ಹಾಡಿನ ದಾಟಿಗಾಗಿ ವಿಡಿಯೋ ಪ್ಲೇ ಮಾಡಿ

ಅಂಬವನಿಂಬಮಾಯ್ ಅಂಬಿಳಿ  ಪೋಲೊರು
ಅಂಬಿಯ ಮುಂಬರೇ ನಲ್ಗಿಯಿಲ್ಲೆ
ಚೊನ್ಗಿಲಾಯ್ ಪಂಗಚ ಮಾಯ್ ವಿಳಂಗುನ್ನೋರು
ತಿನ್ಗಲ್ ಮುಂಜಿನೇ ನಲ್ಗಿಯಿಲ್ಲೆ (2)

ತಾಮರ ತೋಲ್ಕುಮ್  ಬಜಗೊಳಿವೆ
ತಂಗ ತಿಂಗಳ್ ನೂರೊಳಿವೆ (2)

ಯಾ ರಸೂಲಲ್ಲಾಹ್
ಯಾ ಹಬೀಬಲ್ಲಾಹ್ (2)

ಪುದುಮಾ ನಿರನ್ ಜೋರು ಪೂ ಮದಿಯೇ
ಪುದು ಮಾರಯಾಯ ತೇನ್ ಕಣಿಯೆ
ಪುಲರಿಗಳಿಲ್….. ಪೂ ಮಣ್ಣಿನ್ … ಚುಂಬನಂ ಪೋಲೆ (2)

ಅದಿಲೋಲಂ ಅನುರಾಗಂ
ಅಗಮುಳ್ಳಿಲ್ ವಿರಿಯುನ್ನೆ  (2)

ನೆಬೀನಾ ನೆಬೀನಾ ನೆಬೀನಾ
ಮದೀನಾ ಮದೀನಾ ಮದೀನಾ (ಅಂಬವನ)

ಒಲಿಮಾ ಪೊದಿನ್ ಜೊರು ಕಮರೊಳಿವೆ
ಪೊರುಳುಂ ಒಲಿನ್ ಜೊರು ಬದರೊಳಿವೆ
ಪೂಂಗಾಟಿಲ್… ಪೂ ಮಧುರಂ …..ವೀಶಿಡುಮ್ ಪೋಲೆ

ಆಗೊಳಮ್ ಮದಿವೋಳಮ್
ಪುಂಜೀರಿಯಾಯ್ ತನ್ನವರೇ

ನೆಬೀನಾ ನೆಬೀನಾ ನೆಬೀನಾ
ಮದೀನಾ ಮದೀನಾ ಮದೀನಾ (ಅಂಬವನ)

Author: Admin

Leave a Reply

Your email address will not be published.