Aayiram Kalam (ಆಯಿರಾಮ್ ಕಾಲಂ)

ಈ ಹಾಡಿನ ದಾಟಿ ಬೇಕಾದಲ್ಲಿ ಈ ಲಿಂಕನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ

ಆಯಿರಾಮ್ ಕಾಲಂ ಮುಂಬೆ ಪಿರನ್ನೆನ್ಗಿಲ್
ಆಯಿರಮ್ ಖಲ್ಬುಮಾಯ್ ನ್ಜಾಣುಂ ಜನಿಚ್ಚೆನಗಿಲ್
ಆಯಿರಮ್ ಖಲ್ಬುಲ್ಳಿಲ್ ಪ್ರೇಮಿಕ್ಕುಂ ನ್ಜಾನ್ ಯೆನ್ಡೆ ತ್ವಹಾ ರಸೂಲುಲ್ಲಾಹ್ ವೆ

ಆಯಿರಾಮ್ ಕಾಲಂ ಮುಂಬೆ ಪಿರನೆನ್ಗಿಲ್
ಆಯಿರಮ್ ಕಣ್ಣೂಮಾಯ್ ನ್ಜಾಣುಂ ಜನಿಚ್ಚೆನಗಿಲ್
ಆಯಿರಮ್ ಕಣ್ಣಿಲುಂ ಕಾಣುಮೋ ನ್ಜಾನ್ ಯೆನ್ಡೆ ಖೈರಾಮ್ ನುರುಲ್ಲಾಹ್ ವೆ

ಕಣ್ಣುಳ್ಳೋರ್ ಕನ್ಡು..ಕನ್ಡೊರೆ ಕನ್ಡು
ಕನ್ಡಪ್ಪೊಲ್ ವಿನ್ಡು ಕಲ್ಬುಲ್ಲಿಲ್ ಪುಂಡು
ಕಾಲನ್ಗಳಿಲಾಯ್ ಕಾತು ಕಿಡನ್ನು
ಕಾಣಾನ್ ಕೊದಿಯಾಯ್ ಯೇರೆ ನಡನ್ನು
ನೆಬಿಯೇ ಮಾಡಿಯೇ ತಣಿಯೆ ನಿಧಿಯೇ
ಎನ್ನಿಲ್ ವರುಮೋ ಪೂನ್ಗನಿಯೆ  || ಆಯಿರಾಮ್  ||

ಪಾವಂಗಲ್ ಪೆರಿ ಪದನಂಗಲ್ ಏರಿ
ಪರಿಹಾರಂ ತೆಡಿ ಮದಿಗನ್ ನ್ಜಾನ್ ಪಾಡಿ
ಕದನಂ ಪರಯಾನ್ ಇನಿಯುಂ ನ್ಜಾನ್ ಬಾಕಿ
ಕನಲೆನ್ನಿರಲಾಯ್ ಇನಿಯೆನ್ನುಂ ಆಕಿ

ಕರಾಲೇ ಕುಳಿರೆ ಕನಿವಿನ್ ಕಡಲೆ
ಎನ್ನಿಲ್ ವರುಮೋ ಪೂ ಮಲರೆ  || ಆಯಿರಾಮ್  ||

   
Download Madh Songs Lyrics App in Kannada / Malayalam / English from Google Play Store
madh songs lyrics app
   

Author: Admin

Leave a Reply

Your email address will not be published.